Hier is Karin Kok - Groenmanager bij Museumpark Archeon

Al zo’n 25 jaar steekt Karin Kok (62) met veel plezier haar handen uit de mouwen in Museumpark Archeon. Zij is mandenvlechter in het Middeleeuwse stadje Gravendam. En sinds enige tijd groenmanager van de Flora en Fauna werkgroep. Ook zet zij zich in voor Bijenlandschap Groene Cirkels, een organisatie waarvan Archeon al sinds het begin van de oprichting in 2015, partner is.

Deze morgen is Karin met een groepje vrijwilligers bezig met het aanleggen van een ecologische oever in de Middeleeuwse boomgaard. Hond Sammy is er ook. “Als er geen bezoekers zijn, gaat ze altijd mee. Ze vindt het hier geweldig”, vertelt de moeder van twee zoons. 

 

Waar Karin en de werkgroep in het laagseizoen volop bezig zijn met het aanleggen van nieuwe biotopen, bestaan de groenklussen in de zomer uit zaaien, planten, oogsten en onkruid wieden in tuinen en akkers. Ook is de Alphense in het hoogseizoen vaker inwoner van Gravendam en toont de bezoekers hoe ze in de Middeleeuwen manden vlechtten.

 

Het is die vrijheid en het werken met de vrijwilligers en de collega’s die maken dat Karin zich al zo lang thuis voelt bij Archeon. “Ik ben er een periode tussenuit geweest, wilde gaan reizen, maar dat kwam er niet van. Het is hier zo gezellig. Lekker buiten, met je handen werken en onder de mensen zijn.”

Biodiversiteit

Het zo optimaal mogelijk beheren van de flora en fauna in het museumpark heeft Archeon hoog in het vaandel staan. Het verbeteren van de biodiversiteit door ecologisch en duurzaam onderhoud is daarvan een belangrijk onderdeel. Inmiddels is het park één van de wilde-bijen-rijkste plekken in de regio. Dat blijkt ook uit de driejaarlijkse bijentellingen. 

“Biologen van kenniscentrum EIS verzorgen deze tellingen”, vertelt Karin. “Daaruit blijkt dat de aantallen bijen en zweefvliegsoorten iedere drie jaar toenemen in Archeon. En we weten daardoor ook dat in Archeon verschillende bijen voorkomen die op de rode lijst ‘categorie kwetsbaar’ staan zoals de weide maskerbij, de kleine tuinmaskerbij, de bruine rouwbij, de blauwe metselbij en de gewone tubebij. De aanwezigheid van deze soorten benadrukt de waarde van Archeon voor wilde bijen.”

Ook dit jaar is Archeon aan de beurt voor een telling van bijen en zweefvliegsoorten door EIS. “We zijn heel benieuwd wat al onze inspanningen voor de biodiversiteit gaat opleveren.”

Masterplan

Als groenmanager kreeg Karin de kans om het masterplan ‘Natuurbeleid flora en fauna museumpark Archeon’ te schrijven om de biodiversiteit in het park te vergroten. Haar ogen gaan stralen als zij het masterplan erbij pakt en verschillende pagina’s toont. “Ik heb alle groenplekken in het park beschreven. Vervolgens heb ik een werkplan gemaakt waarin staat wat er aan verbetering mogelijk is. Het doel is dit zo ecologisch mogelijk te doen en historisch verantwoord. We leggen steeds meer biotoopjes aan voor bijen en vlinders. Zo kunnen we de soortenrijkdom vergroten.”

Natuurexcursies

De natuur in het Alphense park verbeteren, heeft ook een tweede doel. “We hopen er nieuwe doelgroepen mee aan te boren. Dat hier steeds meer bezoekers komen die voor de natuur komen. We zijn ook bezig met het opzetten van natuurexcursies. Doel is alles in 2030 voor elkaar te hebben. Ieder jaar willen we een stukje realiseren. Dat doen we met een team van zo’n vijftien mensen.”

Karin doet meteen even een oproep: “Kom ons gerust een handje helpen. Wij kunnen wel een paar extra groenvrijwilligers gebruiken. Als je twee keer per maand een dag kunt helpen, ben je al van harte welkom!”