Hier is Peter Kranenburg - Al 40 jaar verbonden aan het Zwammerdams Amateur Toneel

De gemeente Alphen aan den Rijn is rijk aan gewone mensen die bijzondere dingen doen voor anderen. Zij zijn vrijwilliger bij een club, een stichting of zetten zich in voor een goed doel. Het zijn deze mensen die Alphenaren met elkaar verbinden. “Hier is ALPHEN” zet tweewekelijks een mooi mens in de spotlights.

Zijn vader is één van de oprichters, hijzelf zit al veertig jaar bij de club. Peter Kranenburg (59) is speler en decorbouwer bij het Zwammerdams Amateur Toneel (Z.A.T.) en draait zijn hand ook niet om voor andere hand- en spandiensten.

In 1975 stapte Fred van Lienden naar de vader van Peter, Piet Kranenburg. Hij had het idee om een nieuwe toneelvereniging op te richten nadat twee verenigingen gestopt waren. Samen gingen zij naar Gert van Essen die geld schonk om de start te financieren. Z.A.T. was geboren.

Als kind ging de Dammenaar vaak kijken als zijn vader speelde. In 1983 werd Peter zelf lid. De eerste paar keren speelde hij samen met zijn vader. Nog altijd is Peter als speler actief bij Z.A.T. Verder was hij algemeen lid in het bestuur “Ik was ook nog even vice voorzitter”, verzorgde de pr, staat zo nu en dan achter de bar en helpt al jaren met het decor. “Ik ben schilder geweest en ben één van de vaste decorbouwers. We staan bekend om ons decor. Een mooi decor is de helft van het spel.”

Jeugdtoneel

Ook is Peter actief bij de jeugdtak van Z.A.T. “Het jeugdtoneel is in 2005 opgericht. Ik help tijdens de repetities en doe ook hier de decorbouw. Dit jaar hebben we veel nieuwe jeugd. Van het laatste stuk is veel jeugd doorgestroomd naar het volwassen toneel.” Een luxe. “Veel jeugdspelers blijven. Zelfs als ze verhuizen, blijven ze bij ons spelen. Regelmatig komen oud-leden ook terug. Z.A.T. is een soort familie. Sowieso bestaat Z.A.T. uit veel familie.”

Z.A.T. heeft rond de 45 leden. Al sinds jaar en dag speelt de vereniging een voorjaars- en een najaarsstuk. Daarnaast verzorgt de jeugd elk jaar een uitvoering. “Verder lopen we mee in de 5 mei-optocht met legervoertuigen die door Zwammerdam gaat. Veel van onze spelers deden vorig jaar mee met het toneelstuk ‘1672NU!’ en met Open Monumentendag voeren we stukjes op. We zijn een hechte ploeg.”

Grote rollen

Inmiddels heeft Peter, zo schat hij in, 30 tot 35 stukken meegespeeld. “Ik speel graag grote rollen. Ik leer grotere rollen makkelijker, kom er dan sneller in. Al gaat het leren niet meer zo makkelijk als vroeger. Ik moet echt wel leren thuis, maar heb er geen hekel aan. Soms laat ik me door iemand overhoren, die zegt dan de teksten van de tegenspelers en ik mijn teksten. En soms doen we een extra repetitie met een groepje spelers.”

De leukste rol die Peter speelde, is Boris Bruinsma. “We hebben twee stukken van deze asociale familie gespeeld. Eén daarvan hebben we zelfs zeven keer opgevoerd. Ik speel graag rollen waar om gelachen wordt. Eén keer speelde ik een serieuze rol, dat was niks.”

Uitlaatklep

Het spelen is een uitlaatklep voor Peter. “Je kunt iemand anders zijn. Ik ben een flapuit, doe graag lekker gek. Toneel is een uitje. Het is ontspanning door inspanning.”

Als hij last heeft van gezonde spanning denkt hij terug aan een professionele regisseur die de spelersgroep een keer begeleidde. “Die leerde mij ademhalingsoefeningen en die helpen echt. Zeker als ik lang moet wachten voordat ik op mag.”

Black-out

Peter herinnert zich ook een grote black-out. “Ik wist echt niet meer wat ik moest zeggen. Ik verstond de souffleur niet. Uiteindelijk lukte het een medespeler mij te helpen. Later hoorde ik dat de regisseur zelfs achter de bank was gekropen om het voor te zeggen.”

Zolang hij kan, blijft Peter spelen. “Ik vind het heerlijk die repetitieavond op maandag. Iedereen druppelt rond half 8 binnen voor koffie en een babbeltje. Van 8 tot 10 repeteren we echt serieus. Daarna nemen we een borrel. En het is natuurlijk hartstikke leuk om de mensen met de uitvoeringen plezier te bieden.”

Regisseren

In november speelt het volwassentoneel een nieuw toneelstuk. Peter heeft aangegeven dat hij graag wil meespelen. “Het is even afwachten of ik een rol krijg.” Maar eerst richt hij zijn volle aandacht op de jeugdgroep die zondagmiddag 4 juni twee keer het toneelstuk ‘Kroes en de Kruimeldiefjes’ in het Nutsgebouw speelt.

En nog wat verder in de toekomst gekeken, spreekt Peter uit: “Ik zou wel een keer een stuk willen regisseren.” Wie weet kan Peter binnenkort dus naast speler, decorbouwer, barman en begeleider de taak van regisseur aan zijn Z.A.T. palmares toevoegen.