De kleiwarenfabriek nieuw werklust

Nieuw Werklust, een van de laatste industriële monumenten van de Rijnstreek.

Dit monument dat steeds verder vervalt, was tot 2001 in productie. Men maakte er dakpannen, bloem- en schoorsteenpotten. Het is de laatste van de tientallen dakpannen- en steenfabrieken in de brede kleistrook langs de Oude Rijn. Klei werd in de naaste omgeving afgegraven, daarna in vormen gedroogd en in ovens gebakken. Die ovens werden gestookt met over het water aangevoerde turf en later met steenkool, die veel beter brandde.  

1,5 km verder zien we bij VHF 22 tegenover Hoeve Dijkzicht aan de overkant van de rivier dat de Limes tegenwoordig nog steeds een belangrijke transportweg is. Hier leggen de schepen aan die exportbrouwerij van Heineken met gerst, mout en hop bevoorraden. Ze brouwen hier 24/7 het groene (en tegenwoordig ook het alcoholvrije blauwe) goud van het Groene Hart, wereldwijd ‘Imported from Holland’.