Het Zaanse Rietveld

Contact

Rietveldsepad
2409 AA Alphen aan den Rijn
Plan je route

Het Zaanse Rietveld

Het Zaanse Rietveld is bijzonder gevarieerd natuurgebied, sinds 2007 in beheer bij Staatsbosbeheer. Er zijn poelen gegraven, sloten gedempt en er is een stuw aangelegd. Zo is in de winter het waterpeil hoog en in de zomer gelijk aan de omliggende polders. Het gebied is daardoor ideaal voor vogels én vogelliefhebbers. Bij de vogelplas is een vogelkijkscherm geplaatst, waar je met ingehouden adem naar de vogels in de lucht en het water kijkt. Misschien vliegt er wel een bruine kiekendief voorbij. Of een grutto, scholekster of buizerd. De afgelopen jaren zijn hier meer dan 200 verschillende soorten vogels gespot.

Een aantal Galloway-runderen zorgt voor het plaatselijk ‘onderhoud’, waardoor het open karakter van het gebied behouden blijft. In drie kwartier maak je er een ommetje, onder andere langs het Bedelaarsbos, een oude houtkade waarover een schelpen fietspad slingert. Het was ooit een schuilplek voor bedelaars en landlopers.