Het natuurgebied van de Plaspolder

De Plaspolder is een onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Langs de Plasdijk bloeien in het voorjaar behalve fluitenkruid en koolzaad, dotterbloemen, pinkster- en koekoeksbloemen. Maar bij liefhebbers staat het vooral bekend vanwege de vele orchideeën. Helaas mag de polder vanwege de kwetsbaarheid van deze planten niet vrij bezocht worden.

De vogels die er leven compenseren dit gemis. In het voorjaar, vroeg in de ochtend of laat in de middag, is het koor van rietzangers, blauwborsten en kleine karekieten op zijn best! In de winter zie je grauwe- en kolganzen, die samen met wintertaling, smient en grote zilverreiger hier overwinteren.