Contact

Mattenkade
Koudekerk aan den Rijn
Plan je route

Prehistorisch Koudekerk aan de Mattenkade

Hier aan de Mattenlade is in 1977 tijdens opgravingen een boerennederzetting ontdekt! Ooit liep hier een zijarm van de Rijn, die misschien aansloot op het water langs de Lagewaard, de Luttike (ofwel kleine) Rijn. Op de oeverwallen  was het kennelijk goed wonen, want er zijn zelfs sporen gevonden uit de IJzertijd (800-12 v.Chr.), de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Een informatiebord van het Historisch Genootschap toont wat er hier bij opgravingen gevonden is.