Contact

Hazerswoude-Dorp
Plan je route

De Geremolen of Blauwe Wip

De Geerpolder die aan weerszijden van de Oostvaart ligt, is vanaf 1636 door deze molen drooggemalen. De molen bemaalde beide kanten van de polder via een duiker onder de Oostvaart door. In 1957 werd de molen buiten werking gesteld en raakte daarna in verval. Sinds 2012 - ruim 50 jaar later - is de molen, na een grondige en langdurige renovatie, weer volledig maalvaardig. Echter, de maalfunctie is tegenwoordig grotendeels overge­no­men door een elektrisch gemaal verderop aan de Oostvaart.

Burgemeesters in de polder

We lopen nu het sierteeltgebied in van de (niet uitgeveende) Oostgerepolder via de Burgemeester L.J. den Hollanderweg (ambtsperiode 1948-1954). In het sierteeltgebied zijn drie polderwegen vernoemd naar burgemeesters die een rol hebben gespeeld bij de ontsluiting, de ruilverkaveling en de komst van de sierteelt. Dit is de eerste burgemees­tersweg, de andere twee volgen verderop.