De Rooie Wip / ‘de Oude Dame’

Bouwjaar: 1639

Molentype: Wipmolen

Info: Gemeneweg 22.

De Rooie wip is op dinsdagen en zaterdagen te bezoeken wanneer de molen draait. Aanbellen via bel op het toegangshek.

Vroegere functie: Poldermolen, bemalen van de Gemenewegsepolder,

Bijzonderheden:In 1708 werd tijdens een storm het bovenhuis van de ondertoren geblazen. Herstel volgde. De molen bleef tot 1956 in functie. Daarna werd zij tot 1980 gebruikt als hulpgemaal in geval van storing.

Is het je opgevallen dat iedere wipmolen langs deze route een andere kleur heeft ? Groen in het dorp. Geel, rood en blauw hier in de polders. Waarom is dat zo? In christelijke gebieden zijn de meeste wipmolens donker van kleur. Protestants blauw, katholiek geel. Om religieuze geschillen te voorkomen werden in het Rijnland, op verzoek van de grondeigenaar het Hoogheemraadschap, de kerkelijke kleuren vervangen door Rijnlands rood.