Nieuwkoopse plassen en polder van Aarlanderveen

Als je op de Ziendeweg richting Nieuwkoop kijkt (rechts van de weg), is goed te zien hoe het landschap er na de turfwinning, ook wel vervening genoemd, uit heeft gezien. De Nieuwkoopse plassen zijn een overblijfsel van die vervening, waardoor het grond en regenwater vrij spel kreeg en er uiteindelijk een plas met water overbleef.

Na de turfwinning zag het landschap in Aarlanderveen (links van de weg) er net zo uit als de Nieuwkoopse plassen. Alleen in Aarlanderveen hadden de eigenaren van het verveende land de verplichting om het water weg te malen en er een polder van te maken. Dat werd gedaan door dijken aan te leggen en molens te bouwen: De Molenviergang Aarlanderveen.