Eerste 1,5 uur gratis parkeren in het centrum blijft

Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Alphen aan den Rijn konden in de afgelopen weken hun stem uitbrengen voor of tegen de invoering van de BIZ (Bedrijven Investeringszone) Parkeren.

Met de BIZ kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren een financiële bijdrage leveren aan het eerste 1,5 uur gratis parkeren. De gemeenteraad had dit als voorwaarde gesteld bij de besluitvorming over het eerste 1,5 uur gratis parkeren. In nauwe samenwerking met VOA, stichting VOC, CVCA en stichting centrummanagement is de draagvlakmeting voorbereid en uitgevoerd. Onder toeziend oog van de notaris zijn nu de stemmen geteld. Hieruit blijkt dat er voldoende draagvlak is onder de ondernemers en vastgoedeigenaren voor de invoering van de BIZ Parkeren. Dit betekent dat het eerste 1,5 uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum (Castellum, Aarhof, Hoogvliet en Bospark) blijft bestaan.

Uitslag stemming

Uit de stemming blijkt dat ondernemers en vastgoedeigenaren de invoering van de BIZ met een ruime meerderheid steunen. Van de ondernemers stemde 79% en van de eigenaren 85% vóór de invoering van de BIZ. De BIZ treedt nu met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023. Marc Krimpenfort, centrummanager en voorzitter stichting BIZ Parkeren: “Ik hoop dat het eerste 1,5 uur gratis parkeren een impuls gaat geven aan onze ondernemers en een mooie stap betekent richting een gastvrij stadshart.” 

Wethouder Relus Breeuwsma: “Het is mooi dat de stemming zo uitpakt, we kunnen nu door. Daarnaast wil ik oog hebben voor de signalen vanuit bewoners en ondernemers. Het is mijn bedoeling daarom voor de zomervakantie een eerste evaluatie uit te voeren over het eerste 1,5 uur gratis parkeren.”