In the spo(r)t light Wouter Hoogeveen

Alphen Vitaal heeft naast de buurtsportcoaches nu ook een sportparkmanager. De functie van Sportparkmanager is een relatief nieuwe functie binnen de sportwereld. In veel gevallen worden sportaccommodaties voornamelijk benut tijdens de avonduren en gedurende de weekenden, een trend die ook in Alphen aan den Rijn zichtbaar is. Wouter Hoogeveen vertelt hoe en waarom er meer activiteiten overdag kunnen plaatsvinden. 

Het potentieel van veel sportparken gedurende de dag wordt nog onvoldoende benut, terwijl ze juist kunnen dienen als een waardevolle locatie voor uiteenlopende activiteiten. Denk hierbij aan sport- en bewegingsprogramma's voor verschillende doelgroepen, educatieve initiatieven en samenwerkingsverbanden met zorginstellingen.

Wat zijn de taken van een sportparkmanager?

Wouter vertelt: “Als Sportparkmanager heb ik een aantal taken. Onder andere zorgen dat er overdag meer activiteiten op het terrein plaatsvinden, zoeken van verbinding met de directe omgeving, organiseren van meer maatschappelijke activiteiten en daarin andere doelgroepen aanspreken. Het gaat erom accommodaties en nieuwe activiteiten aan te

bieden die meer mensen op het sportpark krijgen, waarbij een maatschappelijke en/of sportieve bijdrage wordt geleverd. Sporten en bewegen moet immers voor iedereen toegankelijk zijn. Er wordt dus gestreefd om het onbenutte potentieel om te zetten in een actieve en levendige omgeving gedurende de gehele dag waar iedereen terecht kan. Naast dat we kijken naar het sportpark als geheel, kan het ook zijn dat een individuele vereniging de wens heeft om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Hier kan de Sportparkmanager in ondersteunen en de verbindende factor in zijn.

Jij bent ook actief als coördinator buurtsportverenigingen. Kan jij hier meer over vertellen?

Middels de Buurtsportvereniging(en) willen wij het mogelijk maken om de buurt laagdrempelig en gratis te laten bewegen, zodat sport voor iedereen bereikbaar wordt (sport als doel). Daarnaast willen wij dat de deelnemers op ten duur betrokken raken bij de Buurtsportvereniging en als vrijwilliger aan de slag gaan. Dit om andere mensen die tot de doelgroep behoren te bereiken en te activeren en zo meer mensen in verbinding brengen met elkaar, de integratie te versnellen, zelfredzaamheid en de participatie in de wijk te vergroten (sport als middel). Het verenigingsgevoel voor mensen met een afstand tot het reguliere sport aanbod. Het is aan mij om partijen te verbinden, een podium te geven en het aanbod in kaart te brengen om zo de buurtsportvereniging te laten groeien tot een sociale ontmoetingsplek waar er een passend aanbod is voor iedereen. Mooi als wij bijvoorbeeld ook sportverenigingen clinics kunnen laten verzorgen en zo de stap naar een vereniging te kunnen verkleinen. Momenteel hebben we een buurtsportvereniging in de Edelstenenbuurt, maar op ten duur komt er ook één in het Europapark.

Wat kan men op korte termijn van jou verwachten?

Inmiddels ben ik gestart bij zowel AAV’36 en Tennis- en squashcentrum Nieuwe Sloot. Hier liggen twee concrete vragen waar we een bijdrage kunnen leveren vanuit het sportparkmanagement. Verder blijven de ogen geopend voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden die een bijdrage leveren aan een hogere bezettingsgraad.

Daarnaast rollen we vanuit Alphen Vitaal vanaf 2024 het project ‘’Sterclub’’ uit. Middels het project Sterclub willen we sportverenigingen stimuleren om voortdurend te blijven streven naar verbetering en zich te onderscheiden op verschillende gebieden om daarmee de maatschappelijke impact van de sportsector te vergroten. Sportverenigingen vervullen namelijk niet alleen een sportieve functie, maar hebben ook potentieel als maatschappelijke ontmoetingsplaats. Door het creëren van sterke, vitale clubs beogen we niet alleen sportparticipatie te bevorderen, maar ook een positieve impact te hebben op bredere maatschappelijke vraagstukken.

Als een vereniging geïnteresseerd is in sportparkmanagement en/of de buurtsportverenging, waar kan deze vereniging zich dan melden?

Verenigingen die geïnteresseerd zijn in sportparkmanagement of meer informatie willen kunnen zich melden bij Alphen Vitaal. Zij kunnen contact opnemen met Wouter Hoogeveen, Sportparkmanager bij Alphen Vitaal, via w.hoogeveen@alphenvitaal.nl.