NL DOET - Vrijwilligerswerk in de spotlights

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2024, samen met duizenden sociaal-maatschappelijke organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen! En met onderstaande projecten zetten vele vrijwilligers uit onze gemeente Alphen aan den Rijn zich dagelijks in om onze medemens te helpen en te ondersteunen. Zo maken we het verschil.  

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen voor een van deze Maatjesprojecten?Meld je dan hier aan

Maatjesprojecten 

In gemeente Alphen aan den Rijn.

Tom in de buurt
Tom in de buurt werkt met vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich inzetten als maatje voor mensen met dementie, mensen met GGZ-problematiek of mensen met een licht verstandelijke beperking. Je brengt dan tijd door met iemand en onderneemt samen iets waar je allebei plezier aan beleeft: een wandeling maken, een kop koffiedrinken of samen muziek maken.
https://www.tomindebuurt.nl/

 

Automaatje (Participe)
ANWB Automaatje vindt het belangrijk dat iedereen mobiel kan zijn. Ouderen en mensen met een gezondheidsbeperking zijn vaak minder mobiel. Een deel hiervan heeft geen goed vervoer tot zijn beschikking. Geen vervoer betekent dat zij geïsoleerd kunnen raken. ANWB AutoMaatje zorgt ervoor dat vrijwilligers met een auto in contact worden gebracht met minder mobiele plaatsgenoten, die hierdoor weer vaker onderweg en onder de mensen komen.
https://www.participealphen.nu/automaatje 

 

Fietsmaatjes
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is opgericht om vrijwilligers en gasten aan elkaar te koppelen tot fietsmaatjes voor vele gezellige, ontspannende fietstochtjes. Fietsmaatjes is bedoeld voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. Zij zijn onze gasten. Wij koppelen hen aan een vrijwilliger. Samen maken de gast en vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning, waarbij de vrijwilliger stuurt en trapt. Naast de duofiets heeft fietsmaatjes Alphen ook een rolstoelfiets.
https://fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl/ - info@fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl

 

Humanitas (Rijnland):
Jongerenmaatjes bieden je vriendschap en steun bij lastige situaties thuis of op school. Het maatje gaat uit van de behoefte en legt niets op. Het is een vriendschappelijk contact op basis van gelijkwaardigheid, gezelligheid en vertrouwen. Meerdere projecten, o.a. “Home-start” biedt opvoedondersteuning aan jonge gezinnen en Steun bij Verlies. Ze bieden praktische hulp, handige tips en vriendschap.


https://www.humanitas.nl/rijnland

 

Friend4friend
Friend4friend koppelt jonge Nederlanders aan jonge nieuwkomers in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar. Na een intakegesprek word je gekoppeld aan je buddy.
https://friend4friend.nl/ 

 

Bibliotheek
Bibliotheek Rijn en Venen is een dynamisch en laagdrempelig kennisknooppunt. Ze staan voor persoonlijke groei, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties, en daarmee voor het ontwikkelen van wijsheid. Eén van de taken die de bibliotheek uitvoert is het koppelen van “taalmaatjes”.
https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl

 

Ipse de Brugge
Ipse de Brugge biedt zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zoeken maatjes/vrijwilligers om met bewoners te wandelen, gezellig koffie te drinken of te fietsen.
https://www.ipsedebruggen.nl

 

St. Geldzorg:
Deze stichting koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig hebben bij vraagstukken rondom financiën en helpt hen o.a. bij hun financiële administratie. Het maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en stimuleert hen weer hun financiële zaken zelfstandig op orde te kunnen houden. Het maatje verricht ook aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening.
https://www.geldzorgalphen.nl/ - geldzorgalphen@gmail.com

 

Nieuwe Alphenaren:
Het samenbrengen van statushouders en inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn om de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar sociale participatie en zelfredzaamheid. Zij doen dit door maatjes/vrijwilligers te koppelen aan een nieuwkomer.
https://nieuwealphenaren.nl

 

Het Gilde:
Inwoners kunnen bij het Gilde terecht voor uiteenlopende hulpvragen en activiteiten. Hulp bij administratie, klussen in en rondom het huis, digitaal vaardig en langer thuis is een project van het Gilde. Zij koppelen maatjes aan o.a. verbeteren van de Nederlandse taal, van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Coach4you@gildealphenaandenrijn.nl
https://www.gildealphenaandenrijn.nl/ - samenspraak@gildealphenaandenrijn.nl

 

Zonnebloem

Vrijwilligers van de Zonnebloem geven aandacht aan mensen, jong en oud, die door ziekte, een handicap of gevorderde leeftijd zodanige fysieke beperkingen kennen dat sociaal isolement dreigt.
Voor deze doelgroep wil de Zonnebloem door middel van persoonlijke bezoeken, deelname aan gezamenlijke (eigentijdse) grote en kleine activiteiten etc een positieve bijdrage leveren.

www.zonnebloem.nl/alphen-ad-ryn-centrum 

www.zonnebloem.nl/alphen-ad-ryn-ridderveld