Romeinen in Hazerswoude - straks te zien in historisch museum

De vele archeologische  vondsten in het Westvaartpark waren aanleiding voor het historisch museum Hazerswoude om een projectplan te ontwikkelen. In dat plan is voorzien dat er een vaste tentoonstelling komt over de Romeinen in Hazerswoude in het museum in Hazerswoude-dorp. Ook in Hazerswoude-Rijndijk  zal gezorgd worden voor blijvende kenmerken. Beoogd wordt dat er een replica van de Limes Mijlpaal in het Westvaartpark komt samen met een informatiezuil. In dorpshuis de Som zal een vitrine met Romeinse vondsten komen. Er worden een wandel-, fiets- en een sloepvaarroute naar het museum in Hazerswoude dorp ontwikkeld en routeborden daartoe geplaatst. Zelfs een museumsteiger zal door de vrijwilligers van het museum worden aangelegd.

Om dit project te kunnen realiseren zijn naast de inzet van veel vrijwilligersuren ook kosten te dekken. Daartoe heeft de provincie Zuid-Holland  dit project opgenomen in het Maatregelpakket Erfgoedlijnen 2024; daarmee is 50% van de kosten gedekt. Ook fonds Alphen en omstreken heeft het belang van dit project onderkend en heeft € 10.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de informatiezuil en routeborden. Naar verwachting zal de gemeente Alphen aan den Rijn ook financieel bij gaan dragen. Momenteel staan nog een tweetal subsidieaanvragen uit bij het Cultuurfonds. 

De Limes was de noordelijke grens van het Romeinse Rijk.  Dit speelde in de periode 50 voor Christus tot circa 300 na Christus. Dat er ook Romeinen in Hazerswoude zijn geweest is zeker. Dat de Rijn een belangrijke logistieke en defensieve functie heeft gehad ook. De aanwezigheid van de Romeinen bracht nieuwe gebruiken, kennis en voorwerpen. De Romeinen hebben zich ook als waterbeheersers moeten ontwikkelen. De Rijn stond in open verbinding met de zee en bij hoog water was er kans op overstromingen.  Vanaf 2025 zal dat in het museum allemaal zichtbaar gemaakt zijn.

“Met de realisatie van het project Romeinen in Hazerswoude beogen we inwoners van Alphen aan den Rijn, dagrecreanten en toeristen te betrekken bij de betekenis die de Romeinen hebben gehad voor de ontwikkeling van ons huidige leefgebied.”                                

Leon van der Werf, voorzitter historisch museum Hazerswoude

 

Bunkers, kastelen, landgoederen en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt het - samen met anderen - mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland tebezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden