‘Maar wat er ook gebeurt er klinkt muziek’ is het refrein van ‘Wintertenen, luizen en eczeem, de tyfus en de kanker en de griep’ van Ischa Meijer, Olga’s lievelingslied. Het werd de titel van dit programma over muziek uit haar 20e eeuw.

Olga wilde Gerard Bouwhuis voor de muziek waar het om draait: Bartók, Antheil, Andriessen, Breuker, Gershwin, Johnny & Jones en natuurlijk Stravinsky. En ze laten de doden meespelen: Gerard speelt met Willem Breuker, Olga zingt met Ischa Meijer. Dit is totaaltheater op 5 vierkante meter: tekst, muziek en beeld, vaak grappig, soms woestmakend droevig, maar hoe dan ook: er klinkt muziek! Gerard speelt en Olga vertelt waarom: ‘De 20e eeuw telt twee wereldoorlogen, ik heb ze beide misgelopen, hoeveel mazzel kun je hebben.’

Wanneer