Vaardorp Rietveld & De Rietveldse molen

Langs de molen loop je Vaardorp het Rietveld in. Deze molen begon in 1648 de polder het Rietveld te bemalen, waarin kleinere polders waren opg…

Langs de molen loop je Vaardorp het Rietveld in. Deze molen begon in 1648 de polder het Rietveld te bemalen, waarin kleinere polders waren opgegaan. Bij de molen werd tegelijkertijd ook een sluis gebouwd, al was het toen nog een eenvoudig verlaat. De scheepvaart kon zo het Rietveld in en uit. De polder kreeg geen wegen, toen niet en eeuwenlang niet. De reden? Het ging slechts om een klein aantal bewoners. Het gebied lag geïsoleerd en had bovendien een zachte bodem. In totaal kwamen er uiteindelijk 21 woningen en boerderijen aan de Rietveldse Vaart, waar het iedere dag druk was met roeiboten, schouwen en schuiten. De bewoners, het vee, het hooi, de leveranciers, materialen, alles, alles ging over het water. Tegenwoordig is het dorp bereikbaar door aanleg van wegen, wandel- en fietspaden, maar een deel van de bewoners blijft op een bootje aangewezen om van en naar huis te komen.

Het vaardorp ontwikkelde zich daardoor tot een bijzondere gemeenschap. Je kunt dit uitgebreid bekijken op de website www.vaardorphetrietveld.nl.

Bouwjaar: 1648

Molentype: 8 hoekige grondzeiler

Vroegere functie: Poldermolen, bemalen van de Riethoornse polder.

Bijzonderheden: De opvoerhoogte van de molen bedroeg zo’n 1 tot 1,5 meter. Tot 1966 bemaalde de Rietveldse molen de door samenvoeging van twee polders ontstane Riethoornse polder. De molen kan niet meer uitmalen omdat de boezem is verlegd en de Rietveldse Vaart is afgedamd. Het water van de Papenvaart stroomt tegenwoordig omgekeerd vanaf de Rijn naar de molen. Links van de molen ligt de ‘Rietveldse waterval’. Daar valt het water een meter omlaag in de Rietveldse Vaart. Door het het Rijnwater aan de ene zijde van de molen in te laten en aan de andere zijde weer op te malen wordt het polderwater permanent ververst.

Rond de Rietveldse molen zijn 5 verschillende polderpeilen (waterstanden) te onderscheiden. Kun je ze vinden ?Van hoog naar laag: de Papenvaart voor de molen en ooit aangesloten op de Rijn, de Kerkvaart voor de sluis richting Hazerswoude-Dorp, de Rietveldse vaart achter de molen en de sluis, de Geer- en Buurtpolder aan de overkant van de weg en de diepe (-5 NAP) Boterpolder, een droogmakerij rechts naast het pad naar Klein Giethoorn.